forbrukslån renter

Lån og sikkerhet

Det finnes mange måter å ta opp et lån på, men de forskjellige måtene bunner ut i 2 grunnleggende teorier bak hvordan långiver sikrer seg måten den kan best mulig minimere sin risiko når det kommer til selve låneopptaket og betaling av prinsipalen. Banker er forretninger og de er der for å tjene penger. Låner de ut penger uten at de kan få dem tilbake er det ikke gode forretninger og det er heller ikke gode penger å hente på dette.

Sikkerhetskontroll

Når du låner penger mot sikkerhet er det viktig at banken sjekker hva slags sikkerhet du har å tilby og om denne sikkerheten er like godt som du forventer. Det er ikke nødvendigvis slik at den sikkerheten du har å tilby er like god som den sikkerheten faktisk er. Dette blir da banken sin oppgave. Banken tar på seg oppgaven med å sjekke din sikkerhet. Den må være god og den må være solid. Er banken fornøyd låner de mot sikkerheten. Det kan være helt opp til 100% med rett sikkerhet og det kan være mindre om det er snakk om sikkerhet som er mer usikker. Når det kommer til nye biler er det ofte 100% lån. Da har de stor tro på at du betaler ned lånet fortere enn bilen mister sin verdi. Når det kommer til hus eller leilighet så får du aldri 100% lån lengre. Det gjorde du før, men nå er dette ikke så lett lengre. Hvorfor du ikke kan få dette lengre er fordi du staten mener at det er for mye risiko i dette.

Risiko og sikkerhet

Når banker gir ut lån er det ofte slik at banken tenker på hvor mye sikkerhet de har og hvordan risikoen reflekteres i beløpet som er lånt ut. Har du lånt ut noen penger og personen du låner dem til gir deg 0% rente er det 100% sikre på at de får pengene tilbake. Dette er litt farlig fordi ingen ting er 100% sikkert når det kommer til finans og lån. Har du sett litt mer på lån så er det opplagt at det finnes en risiko og at bankene tar seg betalt for denne risikoen. Det synes godt.

Når en bank får mindre sikkerhet vil renten gå opp. I tillegg til at renten går opp er det slik at mindre sikkerhet vanligvis også gir mindre i lånebeløp. Ser vi på et huslån så får du her et stort lån med mye penger. Banken har god sikkerhet og du får en lav rente. Billån går litt opp i rente og du får ikke like mye i lånebeløp. Billig forbrukslån ligger enda litt lavere. Her er det ingen sikkerhet og du får litt høyere rente. Ser du på dine kredittkort vil du se at du får en veldig høy rente, mindre beløp og det er ikke noe sikkerhet. Kredittkort skal det sies gir en mye høyere rente enn risikoen ved å gi dem ut.